TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Quy trình giải quyết

Bản tin cải cách hành chính
Đăng lúc: 09:20:46 05/05/2020

Vui lòng xem file


Cải cách hành chính
Đăng lúc: 14:02:06 14/10/2019

Vui lòng xem file/admin/resource_actices/files/Ban tin CCHC so 38_PH.pdf


Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp
Đăng lúc: 09:42:43 26/06/2019

Vui lòng truy cập trang web https://media.zalo.me/detail/3912772253359831008?id=99c16569622c8b72d23d&pageId=3912772253359831008&broadcastId=9694c177f2321b6c4223&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=33


Thủ tục hành chính
Đăng lúc: 15:00:10 07/01/2019

vui lòng xem file Lĩnh vực Thông tin: Vui lòng xem file


Bộ thủ tục hành chính xã, phường
Đăng lúc: 16:48:37 15/06/2018

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao & Du lịch: Vui lòng xem file Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội: Vui lòng xem file Lĩnh vực Công thương: Vui lòng xem file Ngành Nội vụ: Vui lòng xem file Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Vui lòng xem file Lĩnh vực đấu thầu: Vui lòng xem file Lĩnh vực nông nghiệp: Vui lòng xem file Lĩnh vực Thanh tra: Vui lòng xem file Lĩnh vực Tư pháp: Vui lòng xem file Ngành công an: Vui lòng xem file Lĩnh vực Dạy nghề: Vui lòng xem file Lĩnh vực việc làm: Vui lòng xem file Quyết định: Vui lòng xem


Danh mục TTHC
Đăng lúc: 14:33:40 30/07/2015
Danh mục các TTHC được áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp