TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Biểu mẫu

Bản tin cải cách hành chính tháng 4
Đăng lúc: 09:31:59 27/04/2020

Vui lòng xem file


Bản tin cải cách hành chính
Đăng lúc: 20:01:10 16/01/2020

Vui lòng xem file


Cải cách hành chính
Đăng lúc: 16:31:21 16/10/2019

Vui lòng xem file Nhung Nguyễn


Thông tin cải cách hành chính
Đăng lúc: 13:59:49 14/10/2019

  Vui lòng xem file /admin/resource_actices/files/BCthamdinhSTP-925.pdf /admin/resource_actices/files/Phô lôc cac thong tin can thiet ve mo hinh hen gio.docx /admin/resource_actices/files/T roi TTHC cong x7 -0 CHINH SUA 17_9_2019.pdf /admin/resource_actices/files/chi dao niem yet quyet dinh 343 va tuyen truyen mo hinh hen gio_signed.pdf    


BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đăng lúc: 13:57:22 09/01/2019

Vui lòng xem file Quyết định: Vui lòng xem file


Bộ thủ tục cải cách hành chính cấp xã
Đăng lúc: 11:08:19 13/12/2018

Vui lòng xem file:/admin/resource_actices/files/linh vuc noi vu.rar, /admin/resource_actices/files/linh vuc TBXH.rar, /admin/resource_actices/files/linh vuc tu phap.rar, /admin/resource_actices/files/VB LINH VUC TN-MT.rar