TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Bản tin cải cách hành chính

Ban tin cải cách hành chính số 32
Đăng lúc: 08:43:36 22/08/2022

Tải file: Tại đây.


Bản tin cải cách hành chính số 30
Đăng lúc: 10:33:22 11/08/2022

  Tải file: Tại đây


Bản tin cải cách hành chính số 19
Đăng lúc: 10:44:26 24/05/2022

Tải file: Tại đây.


Bản tin cải cách hành chính số 14
Đăng lúc: 09:35:02 29/04/2022

Tải file: Tại đây.  


Bản tin CCHC số 10
Đăng lúc: 09:51:08 21/03/2022

Tải file: Tại đây.


[Infographic] Hướng dẫn tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục hành chính
Đăng lúc: 14:11:15 06/01/2022

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công vừa có hướng dẫn việc tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục hành chính. Mời xem [Infographic] sau đây:    


Bản tin cải cách hành chính số 36
Đăng lúc: 10:08:56 01/10/2021

Xem file tại đây.


Bản tin cải cách hành chính số 33
Đăng lúc: 11:34:45 25/08/2021

Xem file tại đây.


Bản tin cải cách hành chính số 31
Đăng lúc: 10:22:00 13/08/2021

* Mời xem bản tin: Tại đây.


Bản tin cải cách hành chính số 30
Đăng lúc: 10:21:23 13/08/2021

* Mời xem bản tin: Tại đây.


 1 2 >