TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thông báo

Hướng dẫn thủ tục, giấy tờ ra, vào tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh


Đăng lúc: 20:24:23 14/07/2021

Ngày 10/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh ban hành Thông báo số 137/TB-UBND về việc thành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng làm nhiệm vụ chốt kiểm soát dịch Covid-19

Để đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và người dân thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn thủ tục, giấy tờ ra, vào các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, kể từ 12h00, ngày 11/7/2021 như sau:

1. Đối với người lao động và người dân, phải có 01 trong 03 giấy tờ như sau:

- Có kết quả Test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày.

- Có xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 05 ngày.

- Có giấy xác nhận đã tiêm từ 01 mũi vắc xin phòng Covid-19 trở lên.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, các Tổ chức tín dụng, phải có 01 trong 03 giấy tờ như sau:

- Có kết quả Test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày.

- Có xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 05 ngày.

- Có giấy xác nhận đã tiêm từ 01 mũi vắc xin phòng Covid-19 trở lên.

- Hoặc có giấy xác nhận và chịu trách nhiệm của Thủ trưởng, Người đứng đầu cơ quan, đơn vị về việc chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ tại cơ quan, đơn vị mình (đối với những trường hợp thực sự cần thiết theo khoản 3 của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ).

3. Người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, phải có 01 trong 03 giấy tờ như sau:

- Có kết quả Test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 03 ngày.

- Có xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 05 ngày.

- Có giấy xác nhận đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 của cơ quan Y tế.

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh khuyến cáo đến người dân hạn chế đi ra ngoài khi không thật cần thiết và chấp hành nghiêm quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Rất mong nhận được chia sẻ của Nhân dân và quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề mới phát sinh, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh sẽ điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

* Theo: https://tpcaolanh.dongthap.gov.vn

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >