TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thông tin cần biết

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện


Đăng lúc: 16:16:51 20/05/2022

 

 

I. CÁCH THAM GIA

1. Độ tuổi tham gia: từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

2. Mức thu nhập lựa chọn: thấp nhất là 1.500.000₫ và cao nhất là 20 lần lương cơ sở.

3. Hỗ trợ mức đóng: Hộ nghèo (30%): 99.000₫, Hộ cận nghèo (25%): 82.500₫, Hộ gia đình (10%): 33.000₫.

4. Số tiền đóng = 22% x mức thu nhập lựa chọn - Ngân sách hỗ trợ. Ví dụ: mức thu nhập lựa chọn là 1.500.000₫ => Mức đóng hàng tháng = (1.500.000₫x 22%) - 33.000₫ = 297.000₫.

5. Địa điểm tham gia: Bưu điện văn hoá xã (hoặc nhân viên /cộng tác viên đến nhà thu và giao biên lai thu tiền của cơ quan BHXH).

II. QUYỀN LỢI VÀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG

1. Chế độ hưu trí: (hết tuổi lao động đối với nam là 62 tuổi, nữ là 60 tuổi; đóng đủ 20 năm BHXH).

- Được lãnh lương hưu hàng tháng, mức lương hưu sẽ được điều chỉnh tăng theo quy định của Chính phủ.

- Được cấp thẻ BHYT trong suốt quá trình lãnh lương hưu.

2. Chế độ tử tuất: (nếu chẳng may người tham gia hoặc người đang lãnh lương hưu qua đời).

- Lãnh tuất 1 lần.

- Trợ cấp mai táng phí (đối với người đang lãnh lương hưu hoặc người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện đủ từ 5 năm trở lên).

3. Người đóng tiền được cơ quan BHXH Tỉnh Đồng Tháp cấp sổ BHXH và cài ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh để theo dõi quá trình đóng.

Bà con lưu ý

1. Bà con có thể đóng: hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 5 năm 1 lần.

2. Tham khảo bảng mức đóng kèm theo.

3. Người tham gia đóng tiền chưa đủ 12 tháng thì khi rút BHXH 1 lần được lãnh bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

4. Người tham gia đóng trên 12 tháng khi rút BHXH 1 lần chỉ bằng 70% số tiền đã đóng.

5. Tham gia tích lũy được lãnh lương hưu thì mức hưởng hàng tháng bằng 2,64 lần mức đóng.

6. Tham gia để hưởng chế độ tuất thì phải đóng đủ thời gian 60 tháng.

7. Các trường hợp bệnh hiểm nghèo, đi nước ngoài được lãnh BHXH 1 lần ngay không chờ sau 12 tháng.

8. Người đang bảo lưu thời gian BHXH bắt buộc được đóng tiếp BHXH tự nguyện để cộng cả quá trình khi hưởng các chế độ theo quy định.

 

* Nguồn: BHXH tỉnh Đồng Tháp

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >