TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thông báo

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30/4 và ngày 01/5


Đăng lúc: 09:09:45 27/05/2022

 

 

Căn cứ thông báo số 17/TB-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2022.

Uỷ ban nhân dân phường 3 thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2022 như sau:

1. Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2022 trùng vào ngày nghỉ hằng tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật nên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (ngày, ngày 02 tháng 5 năm 2022) và  ngày thứ Ba (ngày 03 tháng 5 năm 2022), người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022.

2. Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân trên địa bàn phường phải treo cờ Tổ quốc từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 01 tháng 05 năm 2022.

Trưởng ban nhân dân 05 khóm có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn nhân dân treo cờ đúng qui định.

Uỷ ban nhân dân phường yêu cầu các trụ sở, tổ chức, đơn vị nêu trên và Nhân dân trên địa bàn phường  thực hiện tốt tinh thần Thông báo này./.

* Nguồn: Thông báo số 43/TB-UBND, ngày 28/4/2022 của UBND Phường 3.

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >