TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thông tin cần biết

Thành phố Cao Lãnh: Có thêm 02 mô hình cải cách hành chính


Đăng lúc: 09:45:41 22/09/2022

Thực hiện theo Quyết định số 2494/QĐ-UBND, ngày 25/11/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhân rộng mô hình Cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong ngày 05/9/2022, trên địa bàn thành phố có thêm 02 mô hình mới được triển khai.

Cụ thể, mô hình "Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử” của UBND Phường 3 và mô hình "Điện tử hóa dữ liệu hồ sơ của công dân trên địa bàn" của UBND phường Hòa Thuận.

 

Quang cảnh mô hình "Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử” của UBND Phường 3

Đối với mô hình "Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử”, khi tổ chức, công dân đến đăng ký giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bao gồm TTHC mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công Tỉnh và TTHC nộp trực tiếp tại UBND Phường 3, thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Phường sẽ thực hiện kiểm tra dữ liệu điện tử, phân loại thành phần hồ sơ TTHC và chuyển hồ sơ theo quy trình giải quyết TTHC thông thường, kết quả giải quyết TTHC sẽ được cấp văn bản giấy và kèm theo bằng văn bản điện tử có giá trị tương đương bản giấy, được trả cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân trên Cổng dịch vụ công Tỉnh và qua email cá nhân hoặc zalo (nếu có yêu cầu). Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công Tỉnh trong trường hợp người dân, doanh nghiệp cần trả kết quả bằng văn bản giấy thì đăng ký trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến và được khuyến khích sử dụng dịch vụ Bưu điện. 

Theo đó, trong ngày đầu triển khai thực hiện mô hình, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Phường đã  tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của mô hình và đã nhận được sự đồng thuận của người dân trên địa bàn đến làm thủ tục hành chính tại UBND Phường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường cũng đã tiếp nhận 16 hồ sơ (trong đó có 04 hồ sơ trực tuyến), kết quả có 10 hồ sơ được cá nhân yêu cầu nhận kết quả thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử gửi qua zalo và gmail để lưu trữ kết quả. 06 hồ sơ còn lại, UBND Phường vẫn trả kết quả điện tử và lưu trên phần mềm một cửa (motcua.dongthap.gov.vn) để tiện tra cứu cho việc thực hiện thủ tục hành chính lần sau của công dân.

 

Quang cảnh mô hình Điện tử hóa dữ liệu hồ sơ của công dân trên địa bàn" của UBND phường Hòa Thuận

Đối với mô hình "Điện tử hóa dữ liệu hồ sơ của công dân trên địa bàn" của UBND phường Hòa Thuận, khi người dân đến thực hiện TTHC, nếu có liên quan đến hồ sơ đã được tích hợp thì người dân không phải xuất trình lại giấy tờ đã được kiểm tra, chỉ cần xuất trình mã QR được cấp. Hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu có liên quan và bổ sung hồ sơ cho người dân. Sau khi có kết quả giải quyết hồ sơ, hệ thống sẽ tích hợp kết quả giải quyết hồ sơ vào mã QR code đã cấp. Trong những lần giao dịch tiếp theo, nếu thủ tục cần đến các giấy tờ đã được cấp thì hệ thống tiếp tục truy xuất và bổ sung hồ sơ cho người dân./.

* Nguồn: Mi Lê (Trang thông tin điện tử cải cách hành chính Đồng Tháp).

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >