TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thông tin cần biết

Mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập


Đăng lúc: 08:53:09 24/04/2023

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X ban hành Nghị quyết số 32 ngày 31/3/2023 quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ học phí chênh lệch tăng thêm của năm học 2022-2023 so với mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo tinh thần Nghị quyết số 165 ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023.

Đối tượng áp dụng là trẻ em và học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Trẻ em mầm non ở nông thôn (xã) là 15.000 đồng/học sinh/tháng, thành thị (phường, thị trấn) là 80.000 đồng/học sinh/tháng. Học sinh THCS ở nông thôn 15.000 đồng/học sinh/tháng, thành thị 85.000 đồng/học sinh/tháng.

Học sinh THPT học theo chương trình đại trà vùng nông thôn 60.000 đồng/học sinh/tháng, thành thị 70.000 đồng/học sinh/tháng; học theo chương trình chuyên 10.000 đồng/học sinh/tháng, thành thị 60.000 đồng/học sinh/tháng.

Học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên thì áp dụng mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

T.T (Báo Đồng Tháp)

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >