TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Bản tin cải cách hành chính

Phương án điều tra xã hội xác định Chỉ số SIPAS năm 2023


Đăng lúc: 16:56:51 19/07/2023

1. Công văn số 1626/UBND-NV, ngày 14/7/2023 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc triển khai phương án điều tra xã hội xác định Chỉ số SIPAS năm 2023: Tải file.

2. Phương án số 1854/PA-SNV, ngày 11/7/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023 (SIPAS 2023): Tải file.

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >