TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Giới thiệu\Tổng quan

Tổng quan về Phường 3


Đăng lúc: 08:47:03 13/08/2015

            Phường 3 (là một phần đất của xã Mỹ Trà cũ) là xã vùng ven Thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh); Phường 3 có diện tích: 344,38 ha; dân số có: 10.683 nhân khẩu; có 2.763 hộ khẩu; được chia làm 05 khóm; có vị trí đông Xã An Bình; Tây giáp Phường 2, phường 4; Bắc giáp Mỹ Phú, xã An Bình; Nam giáp Phường 6, xã Tịnh Thới.

            Ngày 19 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) ra Quyết định số 13/QĐ-HĐBT, thành lập gồm 4 phường (phường I, phường II, phường III, phường IV) và 3 xã (Hòa An, Mỹ Trà, Mỹ Tân). Sự kiện này tạo bước ngoặt chuyển thế đi lên đầy triển vọng của  thị xã Cao Lãnh.

            Đến năm 1986 Mỹ Trà cắt 02 ấp Mỹ Đức, Mỹ Long nhập vào phường 3 đến năm 1987 khi xây dựng hoàn thành UBND phường 3 tiến hành giao trả đất cho phường 2 từ ngã tư Lê Lợi đến sông Cầu Sáng. Đến tháng 9 Mỹ Trà cắt thêm ấp Mỹ Thiện nhập vào phường 3. Lý do ấp Mỹ thiện đến tháng 9 mới cắt nhập vào phường 3 do tình hình tập đoàn thiếu nợ lương thực sau khi Mỹ Trà hoàn thiện sổ sách thì ấp Mỹ Thiện chính thức nhập vào phường 3.

            Căn cứ quyết định số: 04 QĐ/TXU, ngày 22 tháng 5 năm 1983 về việc thành lập chi bộ cơ sở phường 3 trực thuộc đảng bộ thị xã Cao Lãnh. Ban Thường vụ Thị Xã Ủy quyết định thành lập chi bộ cơ sở phường III trực thuộc Đảng bộ Thị Xã chỉ định:

1.                       Đồng chí Nguyễn Thanh Minh: làm Bí thư chi bộ

2.                      Đồng chí Nguyễn ngọc Thanh:

3.                      Đồng chí Tô Văn Biên:

4.                      Đồng chí Trần Minh Dũng:

            Căn cứ quyết định số: 68/TCCB của Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Lãnh, ngày 01 tháng 06 năm 1984 quyết định “Phê chuẩn UBND phường III”

            Phê chuẩn các thành viên Uỷ ban nhân dân phường III có tên sau theo biên bản bầu cử ngày 24 tháng 5 năm 1984 tại kỳ họp thứ nhất HĐND phường 3 khóa 1 nhiệm kỳ 1984-1986:

1.                      Ông Nguyễn Tấn Lộc: Chủ Tịch

2.                      Ông Huỳnh Văn Truyện: Ủy Viên Thư Ký

3.                      Ông Nguyễn Văn Tài: Phó Chủ Tịch

4.                      Ông Võ Văn Hùng: Ủy Viên Công An

5.                      Ông Huỳnh Văn Kiều: Ủy Viên Quân Sự

            Căn cứ quyết định số: 04 QĐ/TXU, ngày 22 tháng 5 năm 1983 về việc thành lập chi bộ cơ sở phường 3 trực thuộc đảng bộ thị xã Cao Lãnh. Ban Thường vụ Thị Xã Ủy quyết định thành lập chi bộ cơ sở phường III trực thuộc Đảng bộ Thị Xã chỉ định:

5.                       Đồng chí Nguyễn Thanh Minh: làm Bí thư chi bộ

6.                      Đồng chí Nguyễn ngọc Thanh:

7.                      Đồng chí Tô Văn Biên:

8.                      Đồng chí Trần Minh Dũng:

            Đến năm 1986 do điều kiện lúc bấy giờ và theo sự chỉ đạo của cấp trên tiến hành bàn giao địa giới hành chánh giữa phường 2, phường 3 và xã Mỹ Trà từ ngã tư Lê Lợi đến sông Cầu Sáng là địa phận phường 2. Phường 3 chính thức sát lập địa giới hành chính 5 khóm đến hiện nay.

 

            Ngày 22/7/2015

            Đảng bộ có 13 chi bộ trong đó (5 chi bộ khóm, 8 cho bộ ngành)

            Đảng viên toàn Đảng bộ: 207, Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú: 542

Tin cùng chủ đề: