TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Thanh tra

Lĩnh vực Thanh tra


Đăng lúc: 11:10:06 25/06/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC THANH TRA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND-HC ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 

STT

Nội dung

Tải về

1.

Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Tải về

2.

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Tải về

3.

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Tải về

4.

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Tải về

5.

 Thủ tục Tiếp công dân 

Tải về

6.

Thủ tục xử lý đơn 

Tải về

7.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Tải về

8.

Thủ tục giải quyết tố cáo

Tải về

 

 

Tin cùng chủ đề: