TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội


Đăng lúc: 21:31:24 16/08/2023

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 825/QĐ-UBND, ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Thăm viếng mộ liệt sĩ

Tải về

2

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

Tải về

3

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng

Tải về

4

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp 

Tải về

5

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia 

Tải về

6

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về

7

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh 

Tải về

8

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương , huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi  

Tải về

9

Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ

Tải về

10

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng dhuy hiệu danh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

Tải về

11

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

Tải về

12

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Tải về

13

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Tỉnh quản lý

Tải về

14

Công nhận và giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Tải về

15

Công nhận và giải quyết hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Tải về

16

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày 

Tải về

17

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế  

Tải về

18

Giải quyết chế độ Người có công giúp đỡ cách mạng

Tải về

19

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

20

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Tải về

21

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 

Tải về

22

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

23

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tải về

24

Cấp giấy xác nhận thân nhân người có công 

Tải về

II. PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Tải về

2

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình 

Tải về

3

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng 

Tải về

III. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hang tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng

Tải về

2

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tải về

3

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về

4

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

Tải về

5

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Tải về

6

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng 

Tải về

7

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm

Tải về

8

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em 

Tải về

9

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 

Tải về

10

Tiếp nhận đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Tải về

11

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 

Tải về

12

Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

Tải về

13

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 

Tải về

14

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 

Tải về

15

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm

Tải về

16

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm

Tải về

17

 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệm có mức sống trung bình

Tải về

IV. LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Tải về

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Tải về

3

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tải về

4

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 

Tải về

5

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 

Tải về

 

 

Tin cùng chủ đề: