TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Liên hệ

Liên hệ


Đăng lúc: 10:26:45 08/06/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3

Địa chỉ: Số 04, Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Long, Phường 3, thành phố Cao Lãnh.

Số điện thoại: 0277.3851552.

Địa chỉ email: phuong3@dongthap.gov.vn

 

TỔ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3

Số điện thoại: 0277.3851552.

 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 3

Số điện thoại: 0277.3871474

 

UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG 3

Số điện thoại: 0277.3870857

 

CÔNG AN  PHƯỜNG 3

Số điện thoại: 0277.3855257

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG 3

Số điện thoại: 0277.3873575

 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 3

Số điện thoại: 0277.3856803

Tin cùng chủ đề: