TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo


Đăng lúc: 10:25:16 25/06/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Tải về

1.

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

2.

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Tải về

3.

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Tải về

4.

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Tải về

5.

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Tải về

 

 

Tin cùng chủ đề: