TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Bản tin cải cách hành chính

Phường 3: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
Đăng lúc: 08:56:25 30/11/2023

Xác định công tác Cải cách hành chính (CCHC) là một nhiệm vụ quan trọng được UBND Phường rất quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện, ngay từ đầu năm UBND Phường đã kịp thời ban hành các Kế hoạch, Quyết định như: Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của Ủy ban nhân dân Phường 3 về việc ban hành kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính vì mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân trên địa bàn Phường 3 giai đoạn 2021-2026 kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 27/3/2023 của


Phường 3: Nâng cao công tác Cải cách thủ tục hành chính
Đăng lúc: 09:20:40 30/09/2023

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Phường 3 được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Hoạt động CCHC cấp xã đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở. Toàn phường có 28 cán bộ, công chức từng bước được nâng cao trình độ, năng lực công tác, được bố trí đúng theo vị trí việc làm,


Phương án điều tra xã hội xác định Chỉ số SIPAS năm 2023
Đăng lúc: 16:56:51 19/07/2023

1. Công văn số 1626/UBND-NV, ngày 14/7/2023 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc triển khai phương án điều tra xã hội xác định Chỉ số SIPAS năm 2023: Tải file. 2. Phương án số 1854/PA-SNV, ngày 11/7/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023 (SIPAS 2023): Tải file.  


Ban tin cải cách hành chính số 32
Đăng lúc: 08:43:36 22/08/2022

Tải file: Tại đây.


Bản tin cải cách hành chính số 30
Đăng lúc: 10:33:22 11/08/2022

  Tải file: Tại đây


Bản tin cải cách hành chính số 19
Đăng lúc: 10:44:26 24/05/2022

Tải file: Tại đây.


Bản tin cải cách hành chính số 14
Đăng lúc: 09:35:02 29/04/2022

Tải file: Tại đây.  


Bản tin CCHC số 10
Đăng lúc: 09:51:08 21/03/2022

Tải file: Tại đây.


[Infographic] Hướng dẫn tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục hành chính
Đăng lúc: 14:11:15 06/01/2022

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công vừa có hướng dẫn việc tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục hành chính. Mời xem [Infographic] sau đây:    


Bản tin cải cách hành chính số 36
Đăng lúc: 10:08:56 01/10/2021

Xem file tại đây.


 1 2 >