TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Chính sách - Pháp luật

Các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg


Đăng lúc: 20:07:12 14/07/2021

Để kịp thời đưa Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 (gọi tắt là NQ68) vào cuộc sống, ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (gọi tắt là QĐ23).

Chỉ sau 6 ngày NQ68 được ban hành, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan xây dựng để trình Thủ tướng phê duyệt QĐ23.

Trong cuộc họp báo chiều ngày 07/7/2021 tại trụ sở Bộ LĐ-TBXH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, QĐ23 sẽ là văn bản chi tiết nhất, cụ thể nhất về việc hướng dẫn triển khai NQ68. Điều này sẽ giúp các địa phương khi triển khai gói hỗ trợ không bị lúng túng, vướng mắc, chậm trễ vì phải đợi hướng dẫn từ cấp trên.
   Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại cuộc họp báo chiều ngày 07/7/2021
QĐ23 gồm 11 chương, 46 điều, trong đó 10 chương quy định về các nhóm đối tượng, điều kiện để được hưởng hỗ trợ cùng với quy trình thủ tục, thời gian và các mức hỗ trợ.
Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đây là chính sách hỗ trợ mới theo NQ68, theo đó người sử dụng lao động (NSDLĐ) được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022) cho người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
NSDLĐ hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ phòng, chống COVID-19.
Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 
Đây là chính sách hỗ trợ kế thừa từ Nghị quyết số 42/NQ-CP (NQ42), Nghị quyết số 154/NQ-CP, theo đó, NSDLĐ đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4 năm 2021 thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.
Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Đây là chính sách hỗ trợ mới theo NQ68, Chính phủ trong thẩm quyền của mình cho phép giảm một số điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người sử dụng lao động trong quá trình cơ cấu lại đầu tư, đổi mới công nghệ và quản trị, thích ứng với môi trường kinh tế trong nước và quốc tế trong và sau đại dịch COVID-19 với thời gian hỗ trợ 01 năm và nâng mức hỗ trợ tối đa từ 1.000.000 đồng/người/tháng lên 1.500.000 đồng/người/tháng.
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
Đây là chính sách kế thừa từ NQ42, theo đó, NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hỗ trợ 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên được hỗ trợ 3.710.000 đồng/người.
Trường hợp NLĐ đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi.
 
Công nhân Công ty TNHH Haivina Kim Liên
Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc
Đây là chính sách mới theo NQ68, theo đó, NLĐ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.
Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Đây là chính sách kế thừa từ NQ42, theo đó, NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.
Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế
Đây là chính sách mới theo NQ68. NLĐ bị nhiễm COVID- 19 hoặc phải cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 cũng là những trường hợp lâm vào hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Mặc dù đã có chính sách chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh, nơi ở… nhưng để giúp NLĐ và trẻ em giảm tối đa khó khăn, chính sách lần này hỗ trợ cho họ toàn bộ tiền ăn trong thời gian điều trị bệnh hoặc cách ly y tế do nguyên nhân Covid- 19. Riêng trẻ em được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/ trẻ em.
Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch
Đây là chính sách mới theo NQ68, theo đó, viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: (i) Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV. (ii)Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: (i) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch. (ii)Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người và chi trả 01 lần cho NLĐ.
Hỗ trợ hộ kinh doanh
Đây là chính sách kế thừa từ NQ42, hộ kinh doanh chỉ cần nộp giấy đề nghị hỗ trợ tại UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh để tổng hợp, trình các cấp. Thời hạn giải quyết tối đa 10 ngày (giảm 2 ngày so với trước), hồ sơ được cắt giảm chỉ có giấy đề nghị.
Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
a) Vay vốn trả lương ngừng việc (Đây là chính sách kế thừa từ NQ42)
NSDLĐ được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0%, không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với NLĐ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
b) Vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (Đây là chính sách mới theo NQ68)
Để phòng, chống dịch COVID-19, khi NSDLĐ phải dừng sản xuất, kinh doanh do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian từ 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh hoặc NSDLĐ trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động di làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0%, không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
* Nguồn: Bộ LĐ-TB&XH.

Tin cùng chủ đề: