TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Chính sách - Pháp luật

Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


Đăng lúc: 18:58:28 26/09/2022

 

“Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” gồm 05 nội dung chính như sau:

- Nội dung 1: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (các trường hợp xây dựng phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng và được miễn giấy phép xây dựng; thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; bản vẽ thiết kế xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; thời hạn cấp giấy phép xây dựng).

- Nội dung 2: Các nội dung cần triển khai sau khi có giấy phép xây dựng (điều kiện khởi công xây dựng nhà ở; thi công xây dựng nhà ở; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm).

- Nội dung 3: Xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

- Nội dung 4: Hướng dẫn một số vướng mắc thường gặp trong cấp giấy phép, xây dựng nhà ở.

- Nội dung 5: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

 

* Tài liệu kèm theo:

1. Công văn 954/QLĐT, ngày 21/9/2022 của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Cao Lãnh về việc triển khai Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Xem file tại đây).

2. Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Xem file tại đây).

 

Ban Biên tập

Tin cùng chủ đề: