TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tin tức - Sự kiện

Phường 3 triển khai các giải pháp thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm năm 2023

Sáng ngày 02/3/2023, tại Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng Phường 3, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) Phường 3 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng đểm, phức tạp về trật tự xã hội năm 2023. Đại biểu

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

* Tài liệu kèm theo: 1. Công văn số 331-CV/ĐU, ngày 01/11/2022 của Đảng ủy Phường 3 về việc tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: (Xem file tại đây). 2.

Chính sách - Pháp luật

Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” gồm 05 nội dung chính như sau: - Nội dung 1: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (các trường hợp xây dựng phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng và được